Santiago García-Nieto: “Les empreses turístiques catalanes no es poden permetre un altre any perdut, que els abocaria a la ruïna total”